menu

Narada prezesów sądów apelacji gdańskiej z Kierownictwem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury


W dniu 27 lutego 2018 r. w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku odbyło się spotkanie prezesów sądów apelacji gdańskiej z kierownictwem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

W spotkaniu udział wzięli prezesi, wiceprezesi, a także sędziowie sądów okręgowych i rejonowych apelacji gdańskiej.


Celem spotkania było przedstawienie nowych zasad funkcjonowania Krajowej Szkoły  po nowelizacji ustawy z dnia 11 maja 2017r. oraz statutu Krajowej Szkoły, jak również nowych programów kształcenia na aplikacjach specjalistycznych. Rozmawiano o roli koordynatora zajęć, wykładowcy, patrona i opiekuna praktyk oraz dyskutowano o  budowie relacji mistrz-uczeń w procesie kształcenia aplikantów. Poświęcono uwagę problemom w komunikacji pomiędzy Krajową Szkołą a sądami oraz budowaniu harmonogramu szkolenia ustawicznego w oparciu o potrzeby sądów i sędziów, a także problemom związanym z dostępem do szkoleń ustawicznych.


Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku SSO Rafał Ryś na zakończenie spotkania poddał pod dyskusję najważniejsze problemy związane z Systemem Losowego Przydziału Spraw.Udostępniający: Administrator
Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator
Czas udostępnienia: 01.03.2018 14:45
Czas wytworzenia: 01.03.2018 14:45
Ostatnia modyfikacja: 01.03.2018 15:11 przez Administrator

Wersje archiwalne tej strony