menu

Uroczyste pożegnanie SSA Grażyny Horbulewicz oraz SSA Aleksandry Urban


W dniu 27 września 2017 r. odbyło się Zebranie Sędziów Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, podczas którego miało miejsce uroczyste pożegnanie SSA Grażyny Horbulewicz oraz SSA Aleksandry Urban.


SSA Grażyna Horbulewicz przeszła w stan spoczynku z dniem 22 września 2017 r., natomiast SSA Aleksandra Urban z dniem 25 września 2017 r.


Prezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku SSA Jacek Grela, w imieniu wszystkich sędziów oraz swoim własnym złożył serdeczne podziękowania SSA Grażynie Horbulewicz oraz SSA Aleksandrze Urban za wieloletnie, sumienne wykonywanie obowiązków.


Pan Prezes Jacek Grela poinformował, że z dniem 30 września 2017 r. dobiega końca 6-letnia kadencja SSA Jacka Pietrzaka na stanowisku Wiceprezesa i podziękował Panu Wiceprezesowi za sumienne wykonywanie obowiązków. 


SSA Aleksandra Urban orzekała w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku od dnia 14  stycznia 2004 r., a od dnia 2 marca 2010 r. pełniła funkcję Przewodniczącego III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Apelacyjnego w Gdańsku.


SSA Grażyna Horbulewicz orzekała w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku od dnia 25 maja  2000 r., a od dnia 1 października 2001 r. pełniła funkcję wizytatora ds. pracy i ubezpieczeń społecznych.

Udostępniający: Administrator
Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator
Czas udostępnienia: 03.10.2017 13:14
Czas wytworzenia: 03.10.2017 13:14
Ostatnia modyfikacja: 03.10.2017 13:24 przez Administrator

Wersje archiwalne tej strony