menu

Sądu Dyscyplinarnego

Komunikat w sprawie ASDo 1/17


W dniu 6 marca 2017 r. Sąd Apelacyjny - Sąd Dyscyplinarny w Gdańsku po rozpoznaniu sprawy Pawła M. – Sędziego Sądu Okręgowego w Sz. podjął uchwałę o zawieszeniu Pawła M. w czynnościach służbowych na okres od dnia 09 marca 2017 r. do dnia 08 sierpnia 2017 r. oraz obniżeniu wysokości wynagrodzenia sędziego na wskazany okres o 25 %.


Komunikat w sprawie ASD 3/17


 W dniu 27 lipca 2017r. Sąd Apelacyjny - Sąd Dyscyplinarny w Gdańsku po rozpoznaniu sprawy Janusza K.  – Sędziego Sądu Rejonowego uznał obwinionego sędziego za winnego popełnienia czynów zarzucanych mu we wniosku o ukaranie i za to na podstawie art. 109 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych orzekł wobec niego karę dyscyplinarną złożenia sędziego z urzędu. 


Udostępniający: Administrator
Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator
Czas udostępnienia: 30.11.-1 00:00
Czas wytworzenia: 30.11.-1 00:00
Ostatnia modyfikacja: 27.07.2017 15:12 przez Administrator

Wersje archiwalne tej strony