Sądu Dyscyplinarnego

Komunikat w sprawie ASD 5/08


W dniu 30 sierpnia 2017 r., o godzinie  10.00, w sali 108, na skutek wniosku zastępcy rzecznika dyscyplinarnego, w Sądzie Apelacyjnym - Sądzie Dyscyplinarnym w Gdańsku zostanie rozpoznana sprawa sędziego Sądu Rejonowego w G. - Magdaleny P.  


W dniu 30 sierpnia 2017 r. Przewodniczący zarządził przerwać rozprawę do dnia 2 października 2017 r., godz. 13:00 sala 28.

W dniu 2 października 2017 r. Sąd Apelacyjny – Sąd Dyscyplinarny w Gdańsku po rozpoznaniu sprawy Magdaleny P. – sędziego Sądu Rejonowego – uznał obwinioną za winną popełnienia czynu zarzucanego jej we wniosku o ukaranie, tj. tego, że w okresie od 29 sierpnia 2003 r. do 21 listopada 2003 r. zobowiązała się wobec adwokata Piotra P. do wydania wyroku łącznego o uzgodnionej z nim treści w sprawie IV K (…) i wyrok taki wydała i za to na podstawie art. 109 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych wymierzył jej karę złożenia sędziego z urzędu.Komunikat w sprawie ASD 4/17


W dniu 6 marca 2017 r. Sąd Apelacyjny - Sąd Dyscyplinarny w Gdańsku po rozpoznaniu sprawy sędziego Sądu Okręgowego w Sz. Pawła M. podjął uchwałę o zawieszeniu sędziego w czynnościach służbowych na okres od 9 marca 2017 r. do 8 sierpnia 2017 r. oraz obniżeniu wysokości wynagrodzenia sędziego na wskazany okres o 25 %.

Postanowieniem z dnia 16 maja 2017 r. Sąd Apelacyjny - Sąd Dyscyplinarny w Gdańsku zwrócił akta sprawy do zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu w celu uzupełnienia postępowania wyjaśniającego.

W dniu 28 lipca 2017 r. Sąd Apelacyjny – Sąd Dyscyplinarny w Gdańsku podjął uchwałę o zawieszeniu sędziego Sądu Okręgowego w Sz. Pawła M. w czynnościach służbowych na okres od 9 sierpnia 2017 r. do czasu prawomocnego zakończenia postępowania oraz obniżeniu wysokości wynagrodzenia sędziego na wskazany okres o 25 %.

W dniu 29 sierpnia 2017 r. akta sprawy zostały zwrócone do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku wraz z wnioskiem zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu o rozpoznanie sprawy dyscyplinarnej sędziego Pawła M. Akta zostały zarejestrowane pod nową sygnaturą ASD 4/17.

W dniu 31 sierpnia 2017 r. został wylosowany skład sądu dyscyplinarnego. Zarządzeniem z tej samej daty wyznaczono termin rozprawy na dzień 19 września 2017 r., godzina 9.30, sala 28 w budynku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku.

Termin rozprawy został odwołany.
Nowy termin rozprawy został wyznaczony na 10 października 2017 r., godz. 9.30, sala 28.

W dniu 10 października 2017 r. w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku - Sądzie Dyscyplinarnym odbyła się rozprawa, na którą stawił się sędzia Paweł M. i odpowiadając na pytania Sądu oraz Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego przedstawił swoje stanowisko, co do przebiegu zarzucanych mu czynów. Na skutek wniosku obrońcy Pawła M. o przeprowadzenie bezpośrednio przed Sądem dowodu z przesłuchania świadków (pracowników ochrony sklepu i przybyłych na interwencję funkcjonariuszy Policji) oraz skonfrontowanie ich zeznań z dowodem w postaci zapisu z monitoringu zdarzenia, Sąd zarządził przerwę w rozprawie do dnia 6 listopada 2017 r., godzina 12.30, sala 28.

Na rozprawie w dniu 6 listopada 2017 r. Sąd Apelacyjny – Sąd Dyscyplinarny w Gdańsku przeprowadził zaplanowane czynności, tj. przesłuchał wezwanych świadków oraz dopuścił dowód z zapisu monitoringu zdarzenia. Dalsze czynności dowodowe (zaplanowano przesłuchanie świadka, który nie stawił się na termin wyznaczony na dzień 6 listopada 2017 r.) zostaną przeprowadzone na kolejnym terminie, wyznaczonym na 24 listopada 2017 r., na godzinę 12.30, sala 28.

W dniu 24 listopada 2017 r. Sąd Apelacyjny – Sąd Dyscyplinarny w Gdańsku, po rozpoznaniu sprawy Pawła M. – sędziego Sądu Okręgowego w Sz. uznał obwinionego za winnego tego, że w dniu 30 czerwca 2016 r. w Sz. w sklepie L. M. dokonał kradzieży mienia w postaci przegubowego łącznika wkrętarki z pinem na kwotę nie większą niż 95,29 zł, który to czyn stanowi jednocześnie przewinienie dyscyplinarne - uchybienie godności urzędu z art. 107 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych i za ten czyn wymierzył mu karę złożenia z urzędu.

Sąd uznał również obwinionego za winnego tego, że w dniu 30 czerwca 2016 r. w sklepie L. M. w Sz. przyjął od funkcjonariusza Komisariatu Policji Sz. nad Odrą KMP w Sz. mandat karny w wysokości 100 zł, potwierdził jego odbiór oraz zgodził się uiścić grzywnę za popełnienie wykroczenia, który to czyn stanowi jednocześnie przewinienie dyscyplinarne z art. 107 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych i za ten czyn wymierzył mu karę upomnienia.


Komunikat w sprawie ASD 3/17


W dniu 27 lipca 2017r. Sąd Apelacyjny - Sąd Dyscyplinarny w Gdańsku po rozpoznaniu sprawy Janusza K.  – Sędziego Sądu Rejonowego uznał obwinionego sędziego za winnego popełnienia czynów zarzucanych mu we wniosku o ukaranie i za to na podstawie art. 109 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych orzekł wobec niego karę dyscyplinarną złożenia sędziego z urzędu. 
Udostępniający: Administrator
Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator
Czas udostępnienia: 30.11.-1 00:00
Czas wytworzenia: 30.11.-1 00:00
Ostatnia modyfikacja: 28.11.2017 15:11 przez Administrator