Linki do polecanych stron


Polecane witryny internetowe


Naczelne i centralne organy państwa

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Prezes Rady Ministrów
Minister Sprawiedliwości
Rzecznik Praw Obywatelskich
 
Wymiar sprawiedliwości

Sąd Najwyższy
Trybunał Konstytucyjny
Trybunał Stanu
Naczelny Sąd Administracyjny
Krajowa Rada Sądownictwa
Krajowa Rada Prokuratury
Prokuratura Generalna
Prokuratura Regionalna
 
Sądy Apelacyjne

Sąd Apelacyjny w Białymstoku
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Sąd Apelacyjny w Krakowie
Sąd Apelacyjny w Lublinie
Sąd Apelacyjny w Łodzi
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
 
Komornicy

Krajowa Rada Komornicza
Izba Komornicza w Gdańsku
 
Notariusze

Krajowa Rada Notarialna
Izba Notarialna w Gdańsku z siedzibą w Sopocie
 
Adwokatura

Naczelna Rada Adwokacka
Okręgowa Rada Adwokacka w Bydgoszczy
Okręgowa Rada Adwokacka w Toruniu
Okręgowa Rada Adwokacka w Koszalinie
Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku
 
Radcowie Prawni

Krajowa Izba Radców Prawnych
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Bydgoszczy
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Toruniu
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku
 
Pomoc prawna

Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Pomoc dla ofiar przestępstw
Gdańskie Centrum Interwencji Kryzysowej*
Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej*
Stowarzyszenie „Azyl” na Rzecz Pomocy Kobietom i Dzieciom Ofiarom Przemocy w Toruniu*
Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna Uniwersytetu Gdańskiego
Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie
Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa
Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w województwie warmińsko-mazurskim przy Elbląskim Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej
Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 r.

Kwartalnik informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości „Na wokandzie” 

*) w ramach Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw Ministerstwa Sprawiedliwości
    

Udostępniający: Administrator
Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator
Czas udostępnienia: 14.04.2011 13:48
Czas wytworzenia: 14.04.2011 13:30
Ostatnia modyfikacja: 21.11.2016 13:54 przez Administrator