menu

Kolegium sądu

Skład Kolegium
Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

Przewodniczący:
  

SSA Anna Skupna  - Prezes Sądu Apelacyjnego

Członkowie:
  
SSA  Małgorzata Gerszewska  - Sędzia Sądu Apelacyjnego
SSA  Mirosław Ożóg  Przewodniczący Wydziału I Cywilnego  
SSA  Andrzej Czarnota  - Przewodniczący Wydziału II Karnego
SSA  Aleksandra Urban 
- Przewodniczący Wydziału III Pracy i Ubezp. Społecznych
SSA  Zbigniew Koźma  - Przewodniczący Wydziału V Cywilnego

Kolegium Sądu jest organem sądu wybieranym przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Apelacyjnego. Przewodniczącym Kolegium jest Prezes Sądu a kadencja trwa dwa lata.
 
Kolegium sądu realizuje zadania określone w ustawie – Prawo o ustroju sądów powszechnych, a w szczególności:
 • na wniosek prezesa sądu apelacyjnego wyraża opinię o projekcie podziału czynności w sądzie apelacyjnym, zasad zastępstw sędziów, a także zasad przydziału spraw poszczególnym sędziom,
 • przedstawia zgromadzeniu ogólnemu sędziów sądu apelacyjnego opinię o kandydatach na stanowiska sędziów,
 • wyraża opinię o kandydacie na wiceprezesa sądu apelacyjnego,
 • wyraża opinię o kandydatach do pełnienia w sądzie apelacyjnym funkcji przewodniczących wydziałów, zastępców przewodniczących wydziałów, wizytatorów, kierownika szkolenia oraz funkcji albo stanowiska rzecznika prasowego,
 • rozpatruje wnioski wynikające z wizytacji i lustracji sądów,
 • rozpatruje odwołania od rozstrzygnięcia prezesa sądu apelacyjnego, odmawiającego zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia przez sędziego,
 • wybiera zastępcę rzecznika dyscyplinarnego,
 • wyraża opinię w innych sprawach osobowych dotyczących sędziów,
 • wyraża opinię o projekcie planu finansowego,
 • wyraża opinię w innych sprawach przedstawionych przez prezesa sądu apelacyjnego, Krajową Radę Sądownictwa oraz Ministra Sprawiedliwości,
 • wyraża zgodę na delegowanie sędziego sądu okręgowego przez prezesa sądu apelacyjnego,
 • wypowiada się w przypadkach zachowań sędziów naruszających zasady etyki.

Udostępniający: Administrator
Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator
Czas udostępnienia: 30.11.-1 00:00
Czas wytworzenia: 30.11.-1 00:00
Ostatnia modyfikacja: 18.08.2016 14:22 przez Administrator

Wersje archiwalne tej strony