menu

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020

W dniu 29 kwietnia 2014 roku Rada Ministrów zatwierdziła Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.


Zadaniem Programu jest wprowadzenie w życie szerokiego spektrum działań mających na celu zarówno zwrócenie uwagi opinii publicznej na zjawisko przemocy w rodzinie jak i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020

Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa.


Województwo kujawsko-pomorskie:


Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w 2016 r.;
Wykaz organizacji pozarządowych świadczących usługi na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie w województwie kujawsko-pomorskim;
Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa kujawsko – pomorskiego;
Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie kujawsko-pomorskim.


Województwo pomorskie:


Baza teleadresowa instytucji niosących pomoc ofiarom przemocy w rodzinie;

Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe;

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa;

Zespoły interdyscyplinarne gmin województwa pomorskiego;


Województwo warmińsko-mazurskie
:


Baza teleadresowa organizacji pozarządowych;

Baza teleadresowa podmiotów świadczących pomoc osobom i rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie;

Bazę teleadresową realizatorów programów korekcyjno-edukacyjnych;

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe;

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa;

Udostępniający: Administrator
Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator
Czas udostępnienia: 21.07.2015 12:06
Czas wytworzenia: 21.07.2015 12:06
Ostatnia modyfikacja: 25.07.2016 10:11 przez Administrator

Wersje archiwalne tej strony