Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020


W dniu 29 kwietnia 2014 roku Rada Ministrów zatwierdziła Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.


Zadaniem Programu jest wprowadzenie w życie szerokiego spektrum działań mających na celu zarówno zwrócenie uwagi opinii publicznej na zjawisko przemocy w rodzinie jak i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020

Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb z zakresu przeciwdziałnia przemocy w rodzinie - wojewódzywo kujawsko-pomorskie.


Województwo kujawsko-pomorskie:


Baza teleadresowa organizacji pozarządowych;
Baza teleadresowa realizatorów programów korekcyjno - edukacyjnych;
Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa;
Rejestr placówek tymczasowego schronienia;
Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie;
Wykaz Zespołów Interdyscyplinarnych;

Województwo pomorskie:

Baza teleadresowa realizatorów programów korekcyjno-edukacyjnych;

Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;

Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia;

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa;

Baza teleadresowa realizatorów programów korekcyjno-edukacyjnych;

Województwo warmińsko-mazurskie:

Baza teleadresowa organizacji pozarządowych;

Baza teleadresowa podmiotów świadczących pomoc osobom i rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie;

Bazę teleadresową realizatorów programów korekcyjno-edukacyjnych;

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe;

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa;


Udostępniający: Administrator
Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator
Czas udostępnienia: 21.07.2015 12:06
Czas wytworzenia: 21.07.2015 12:06
Ostatnia modyfikacja: 27.07.2017 09:53 przez Administrator