menu

Wzory pism procesowych

Do Sądu Apelacyjnego można kierować pisma w ogólnie przyjętych formach korespondencji urzędowej, a więc zawierające:
    
- datę pisma,
- dane adresowe nadawcy,
- określenie adresata w sądzie (np. wydział)
- sygnaturę sprawy, jeśli została nadana
- podpis nadawcy

     
Jednocześnie informuje się, że pisma procesowe nie mogą być wnoszone do sądu drogą elektroniczną. 
W aktualnym stanie
prawnym innym pismom przesyłanym drogą elektroniczną bez kwalifikowanego podpisu nie nadaje się biegu i nie powodują one żadnych skutków prawnych.
  
     
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sądu Apelacyjnego w Gdańsku 
      
stworzona została na udostępnionej przez MSWiA platformie ePUAP (elektronicznej  Platformie Usług Administracji Publicznej).
Z tego względu korzystanie z niej jest możliwe tylko dla posiadaczy konta użytkownika na platformie ePUAP. Założenie takiego konta jest bezpłatne.

      
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  

FORMULARZ I - Wydz. Cywilny
(format .DOC)

pobierz

FORMULARZ II - Wydz. Karny
(format .DOC)

pobierz
FORMULARZ III - Wydz. Pracy i U.S.
(format .DOC)

pobierz
     

 Przydatne formularze można także znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości:

 http://www.bip.ms.gov.pl/pl/formularze/

 

Udostępniający: Administrator
Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator
Czas udostępnienia: 01.02.2011 14:36
Czas wytworzenia: 30.12.2010 13:28
Ostatnia modyfikacja: 23.06.2016 13:43 przez Administrator

Wersje archiwalne tej strony