Biuro Obsługi Interesanta

Biuro Obsługi Interesanta – pok. 39 (budynek przy ul. Nowe Ogrody 28/29)

Godziny pracy:

poniedziałki w godz. 8:00 - 17:50

od wtorku do piątku w godz. 8:00 - 15:20


Czytelnia akt – pok. 62 (budynek przy ul. Nowe Ogrody 28/29)

Godziny pracy:

poniedziałki w godz. 8:00 - 17:50

od wtorku do piątku w godz. 8:00 - 15:20

 

Telefony do Biura Obsługi Interesanta:

 • (58) 3238 524 - informacje w sprawach cywilnych
 • (58) 3238 541 - informacje w sprawach karnych
 • (58) 3238 582 – informacje w sprawach dot. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

 

Zakres Działania Biura Obsługi Interesanta Sądu Apelacyjnego w Gdańsku:

 • udzielanie informacji o sprawach rozpoznawanych przed Sądem Apelacyjnym w Gdańsku na podstawie systemu repertoryjno-biurowego SAWA (bez wglądu do akt);
 • informowanie o sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu, kosztach sądowych, sposobie ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych, przesłankach ustanowienia obrońcy, adwokata lub radcy prawnego z urzędu, rodzajach środków odwoławczych i terminach do ich wniesienia;
 • informowanie o wydziałach w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku, ich właściwości i lokalizacji, numerach telefonów i godzinach urzędowania oraz adresach sądów z obszaru apelacji gdańskiej, kierowanie poszczególnych interesantów do właściwych sal rozpraw;
 • udostępnianielist kancelarii komorniczych, adwokackich, radcowskich, notarialnych i niektórych instytucji pozasądowych oraz informacji o numerach bankowych Sądu Apelacyjnego w Gdańsku;
 • udostępnianie listy lekarzy sądowych uprawnionych do usprawiedliwienia niestawiennictwa na rozprawie sądowej i informowanie o zasadach usprawiedliwiania nieobecności;
 • udostępnianie formularzy sądowych oraz wzorów pism sądowych;
 • udostępnianie akt spraw, a w szczególności protokołów sporządzonych za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk w sprawach rozpoznawanych przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku stronom i osobom uprawnionym;
 • wydawaniezamówionych do osobistego odbioru dokumentów (odpisów orzeczeń, tytułów wykonawczych, uwierzytelnionych odpisów, zaświadczeń, kserokopii z akt sprawy) stronom postępowania i ich pełnomocnikom;
 • rejestrowanie kont użytkowników w Portalu Informacyjnym;
 • przyjmowanie wniosków o sporządzenie kserokopii.