Europejski Atlas Sądowy

Rozpoczęła działanie internetowa baza danych o sądach właściwych w sprawach cywilnych i handlowych. Baza stanowi element "Europejskiego atlasu sądowego do spraw cywilnych". Wyszukiwarka zawiera nazwy i adresy wszystkich sądów w Państwach Członkowskich odpowiedzialnych za sprawy cywilne i handlowe oraz obszary ich jurysdykcji.

Za  pomocą  Atlasu można:

  • określić właściwe sądy i organy
  • wypełnić formularze internetowe
  • zmienić język formularza po jego wypełnieniu
  • przesłać formularz drogą elektroniczną

 

Strona jest dostepna poprzez portal internetowy Komisji Europejskiej:

www.ec.europa.eu

 

Polska wersja Atlasu znajduje się na stronie:

https://e-justice.europa.eu/content_european_judicial_atlas_in_civil_matters-321-pl.do

Znajdująca się tam wyszukiwarka umożliwia uzyskanie danych teleadresowych sądu i informacji o typach wydziałów. Po określeniu kraju, wybór właściwego sądu jest dokonywany wg kryteriów kodu pocztowego i/lub miejscowości.

Rejestr zmian dla: Europejski Atlas Sądowy