Historia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku


Sąd Apelacyjny w Gdańsku jest jednostką organizacyjną sądownictwa powszechnego. Został utworzony z dniem 1 października 1990 r. na podstawie ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o powołaniu sądów apelacyjnych oraz zmianie ustawy – Prawo o ustroju sadów powszechnych, Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks postępowania karnego, o Sądzie Najwyższym, o Naczelnym Sądzie Administracyjnym i o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 1990 r. Nr 53, poz. 306) oraz w oparciu o rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 1990 r. w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych w Warszawie, Białymstoku, Gdańsku, Lublinie, Łodzi, Poznaniu i Rzeszowie oraz ustalenia ich siedzib i obszaru właściwości (Dz. U. z 1990 r. Nr 56, poz. 335). Pierwotny obszar właściwości Sądu Apelacyjnego w Gdańsku obejmował województwa bydgoskie, elbląskie, gdańskie, koszalińskie, słupskie, toruńskie i włocławskie. Obszar ten uległ zmniejszeniu z dniem 1 stycznia 2005 r. po utworzeniu Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, do którego obszaru włączony został obszar właściwości Sądu Okręgowego w Koszalinie.

Obecnie obszar właściwości Sądu Apelacyjnego obejmuje 6 sądów okręgowych i 42 sądy rejonowe.

Historia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku rozpoczyna się od powołania przez ówczesnego Ministra Sprawiedliwości Aleksandra Bentkowskiego Pełnomocnika Ministra d/s Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Został nim sędzia Janusz Ślężak. Swoją działalność rozpoczął od podjęcia starań u władz wojewódzkich o przydzielenie siedziby odpowiadającej potrzebom sądu apelacyjnego. Obiektem takim był budynek przy ul. Nowe Ogrody 28 – sąsiadujący z Sądem Wojewódzkim w Gdańsku. Budynek – świetnie usytuowany i piękny architektonicznie, stanowiący jeden z nielicznych zachowanych przykładów budownictwa historyzującego o formach renesansu włoskiego. Znajdował się jednak w fatalnym stanie technicznym. Konieczne było przeprowadzenie generalnego remontu. Sędziowie - powołani przez Prezydenta RP na stanowisko sędziego Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dniem 1 października 1990 r. – rozpoczęli orzekanie w niezwykle trudnych warunkach, w siedzibie Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku, a pracownicy administracyjni wraz z Pełnomocnikiem pracowali w pomieszczeniach Sądu Rejonowego w Gdańsku. Od połowy grudnia 1990 r. rozpoczęło się sukcesywne wprowadzanie poszczególnych komórek organizacyjnych do nowej siedziby Sądu. Dnia 8 października 1990 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, na którym wybrano członków pierwszego Kolegium Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Minister Sprawiedliwości powołał w dniu 15 stycznia 1991 r. sędziego Janusza Ślężaka na stanowisko Prezesa - pierwszego w historii Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, a w dniu 20 lutego 1991 r. sędziego Kazimierza Jaśkowskiego na stanowisko pierwszego Wiceprezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku.

Kolejnymi Prezesami Sądu Apelacyjnego byli:

Lp.
Prezes
Kadencja w latach
1.
 SSA Janusz Ślężak 
1991 - 1995
2.
SSA Kazimierz Bonik
1995 - 1999
1999 - 2003
3.
SSA Katarzyna Jankowska-Józefiak
2003 - 2007
4.
SSA Kazimierz Klugiewicz  
2007 - 2011
5. SSA Anna Skupna   2011 - 2017
6 SSA Jacek Grela 2017 - 2018
W listopadzie 2003 r. rozpoczęto dalszą rozbudowę budynku sądu, która trwała 2 lata. Uzyskana powierzchnia na skutek nadbudowy oraz adaptacji jednego skrzydła budynku Sądu (budynek „C”) poprawiła warunki pracy łącznie o 773,3 m2 powierzchni netto - zyskano dodatkowo 10 pokoi na piętrze i 4 pokoje na parterze z salą rozpraw i pokojem narad. Budynek „C” wraz z częścią wschodnią budynku głównego przystosowano również dla osób niepełnosprawnych.

W skład struktury organizacyjnej Sądu Apelacyjnego w Gdańsku wchodziły wydziały: Cywilny, Karny, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz oddziały: Administracyjny, Kadr, Finansowy, Gospodarczy, Inwestycji i Remontów. Na przestrzeni lat struktura ta ulegała zmianom. W 1993 roku został utworzony Wydział Wizytacji. Samodzielna Sekcja ds. Ochrony Informacji Niejawnych została utworzona w 2000 roku. W 2003 roku powołany został Dyrektor Sądu Apelacyjnego i utworzone zostało stanowisko Audytora wewnętrznego oraz utworzona została Samodzielna Sekcja ds. Informatyki, która w 2007 roku została zmieniona w Oddział Informatyczny. W tym samym roku w ramach Oddziału Administracyjnego został utworzony Zespół ds. analiz i organizacji pracy oraz powołana została służba bezpieczeństwa i higieny pracy.

Z dniem utworzenia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku 20 sędziów zostało powołanych przez Prezydenta RP na stanowisko sędziego Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Prawidłowe funkcjonowanie Sądu zabezpieczało, w tym czasie, 32 pracowników administracyjnych i 12 pracowników obsługi. W pierwszym roku działalności do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku wpłynęło ogółem 1.316 spraw do wszystkich trzech wydziałów. Z upływem lat, jak zwiększał się wpływ spraw, zwiększała się też liczba sędziów, pracowników administracyjnych oraz pracowników obsługi.

Prezes Sądu Apelacyjnego przy pomocy Wydziału Wizytacji Sądu Apelacyjnego w Gdańsku prowadzi nadzór nad działalnością administracyjną sądów (okręgowych i rejonowych) na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, jak również nadzór nad działalnością notariuszy i organami samorządu notarialnego. W ramach tej działalności Prezes Sądu Apelacyjnego m. in. rozpoznaje skargi i wnioski obywateli związane z funkcjonowaniem podległych jednostek organizacyjnych i notariuszy, przeprowadza lustracje i wizytacje w sądach i kancelariach notarialnych przy pomocy sędziów wizytatorów oraz inspektora ds. biurowości.

Z chwilą wejścia w życie z dniem 1 października 2001 r. ustawy z dnia 17 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070), Sąd Apelacyjny w Gdańsku, podobnie jak pozostałe sądy apelacyjne w kraju, stał się także sądem pierwszej instancji w sprawach dyscyplinarnych sędziów.

W Sądzie Dyscyplinarnym orzekają wszyscy sędziowie Sądu Apelacyjnego z wyłączeniem Prezesa i Wiceprezesów sądu oraz Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego.

Praca i kompetencje sędziów Sądu Apelacyjnego w Gdańsku zostały docenione przez Sąd Najwyższy, do którego grona przyjęto dotychczas 19 sędziów z Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, a mianowicie:
 
Lp.
Wydział
Sędzia
1.

Wydział Cywilny
Zbigniew Kwaśniewski
2.
Maria Grzelka
3. Monika Koba
4.
Marian Kocon
5.
Lech Walentynowicz
6.
Mirosław Bączyk
7.
Dariusz Dończyk
8.
Jacek Grela
9.
Wydział Karny
Jerzy Grubba
10.
Rafał Malarski
11.
Waldemar Płóciennik
12.
Roman Sądej
13.
Andrzej Siuchniński
14. Dariusz Kala
14. Kazimierz Klugiewicz
16.

Wydział Pracy
i Ubezpieczeń Społecznych

Krzysztof Kolasiński
17.
Kazimierz Jaśkowski
18.
Zbigniew Myszka
19.
Romualda Spyt

Rejestr zmian dla: Historia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-02-04
Publikacja w dniu:
2019-02-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-25
Publikacja w dniu:
2019-01-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-25
Publikacja w dniu:
2019-01-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-18
Publikacja w dniu:
2017-12-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-15
Publikacja w dniu:
2017-12-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-15
Publikacja w dniu:
2017-12-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-15
Publikacja w dniu:
2017-12-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-15
Publikacja w dniu:
2017-12-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-15
Publikacja w dniu:
2017-12-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-15
Publikacja w dniu:
2017-12-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-15
Publikacja w dniu:
2017-12-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-15
Publikacja w dniu:
2017-12-15
Opis zmiany:
b/d