Godziny urzędowania

Sąd Apelacyjny w Gdańsku,
80-803 Gdańsk,
ul. Nowe Ogrody 28/29
 
tel. (58) 32 38 500
fax: (58) 302 97 22
e-mail: sekretariat@gdansk.sa.gov.pl,
administracja@gdansk.sa.gov.pl
NIP: 583-19-46-372
REGON: 002861350

Pracuje w dni powszednie w godzinach
7:30 - 15:30

Biuro Obsługi Interesanta przyjmuje petentów:

w poniedziałek 8:00 -17:50
od wtorku do piątku 8:00 - 15:20

Telefony do Biura Obsługi Interesanta:

(58) 3238 524 - informacje w sprawach cywilnych
(58) 3238 541 - informacje w sprawach karnych
(58) 3238 582 - informacje w sprawach dot. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Czytelnia akt jest czynna:

w poniedziałek 8:00 – 17:50
od wtorku do piątku 8:00 - 15:20

W poniedziałki w godz. 15:30 - 18:00 pisma skierowane do Sądu Apelacyjnego Gdańsku przyjmuje Biuro Obsługi Interesanta

Jednocześnie informuję że,  KASA Sądu Apelacyjnego  czynna jest codziennie w godz. 8.00-15.00,  w budynku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, przy ul. Nowe Ogrody 7.

Rejestr zmian dla: Godziny urzędowania