PREZES 
SSA Artur Lesiak
    
sekretariat: tel. (58) 32 38 600; fax (58) 302 97 22
 
WICEPREZES  
SSA Mariusz Wicki

przyjęcia interesantów: czwartek, godz. 11.30 - 13.30
sekretariat: tel. (58) 32 38 600; fax (58) 302 97 22
(po wcześniejszym uzgodnieniu z sekretariatem)


WICEPREZES  
SSO Rafał Ryś 

    
przyjęcia interesantów: piątki, godz. 10.00 - 12.00
sekretariat: tel. (58) 32 38 600; fax: (58) 302 97 22
(po wcześniejszym uzgodnieniu z sekretariatem) 
 
e-mail sekretariatu Prezesa:
sekretariat@gdansk.sa.gov.pl


 

Prezesa sądu apelacyjnego powołuje Minister Sprawiedliwości spośród sędziów sądu apelacyjnego albo sądu okręgowego.

Wiceprezesa sądu apelacyjnego powołuje Minister Sprawiedliwości spośród sędziów sądu apelacyjnego albo sądu okręgowego, na wniosek Prezesa tego sądu.

Prezes i Wiceprezes Sądu są powoływani na okres sześciu lat i nie mogą być, bezpośrednio po zakończeniu kadencji, ponownie powołani do pełnienia tej samej funkcji.

 

Prezes sądu:

 • kieruje sądem i reprezentuje go na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do Dyrektora Sądu,
 • zwołuje i przewodniczy zgromadzeniu przedstawicieli sędziów apelacji, zebraniu sędziów sądu apelacyjnego i kolegium sądu,
 • pełni czynności z zakresu administracji sądowej,
 • jest zwierzchnikiem służbowym sędziów sądu,
 • powierza sędziom pełnienie funkcji i zwalnia z ich pełnienia po zasięgnięciu wymaganych opinii,
 • ustala podział czynności w Sądzie Apelacyjnym,
 • sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną sądów okręgowych Apelacji Gdańskiej,
 • pełni inne czynności przewidziane w ustawie oraz w odrębnych przepisach.

 

Zgodnie z ustalonym podziałem czynności:

 

I. Prezes Sądu, w szczególności:

 • nadzoruje pracę Wiceprezesów Sądu i Przewodniczących Wydziałów oraz sprawuje bezpośredni nadzór na pracą sędziów wizytatorów Sądu Apelacyjnego w Gdańsku,
 • kieruje pracą administracji Sądu Apelacyjnego w Gdańsku tj. Oddziału Administracyjnego, Oddziału Kadr – w zakresie nienależącym do kompetencji Dyrektora Sądu, Pionu ochrony informacji niejawnych i samodzielnego stanowiska ds. obronnych,
 • pełni funkcję Przewodniczącego IV Wydziału Wizytacji,
 • wykonuje czynności należące do zakresu zadań administratora danych osobowych, wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych ustaw,
 • pełni funkcję Prezesa Sądu Apelacyjnego – Sądu Dyscyplinarnego w Gdańsku.
 • sprawuje bieżący nadzór nad pracą Kierownika Szkolenia.

 

II. Wiceprezes Sądu, SSA Artur Lesiak w szczególności:

 • przyjmuje interesantów oraz bada zasadność skarg i rozpatruje wnioski obywateli na działalność sądów okręgowych Apelacji Gdańskiej w zakresie spraw cywilnych, gospodarczych, rodzinnych, z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, notariuszy i komorników oraz udziela odpowiedzi z upoważnienia Prezesa Sądu na skargi i wnioski kierowane do Prezesa dotyczące pracy Sądu Apelacyjnego oraz sądów okręgowych i rejonowych na obszarze Apelacji Gdańskiej z zakresu spraw cywilnych, gospodarczych, rodzinnych oraz z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • sprawuje nadzór nad sprawami, w których stroną jest Skarb Państwa – Sąd Apelacyjny w Gdańsku,
 • sprawuje nadzór nad działalnością notariuszy i organami samorządu notarialnego w Apelacji Gdańskiej,
 • sprawuje nadzór nad organami samorządu komorniczego oraz wykonuje inne czynności wynikające z ustawy o komornikach sądowych i egzekucji,
 • aprobuje bieżące pisma z zakresu szkoleń adresowane do prezesów sądów okręgowych apelacji gdańskiej.

 

III. Wiceprezes Sądu, SSO Rafał Ryś w szczególności:

 • wykonuje, w zakresie zleconym przez Prezesa Sądu Apelacyjnego, czynności w postępowaniu dyscyplinarnym sędziów,
 • udziela informacji publicznych oraz prowadzi postępowania administracyjne w sprawach dotyczących dostępu do informacji publicznej,
 • przyjmuje interesantów oraz bada zasadność skarg i rozpatruje wnioski obywateli na działalność sądów okręgowych Apelacji Gdańskiej w zakresie spraw karnych i penitencjarnych oraz udziela odpowiedzi z upoważnienia Prezesa Sądu na skargi i wnioski kierowane do Prezesa dotyczące pracy Sądu Apelacyjnego oraz sądów okręgowych i rejonowych na obszarze Apelacji Gdańskiej z zakresu spraw karnych i penitencjarnych,
 • sprawuje bieżący nadzór nad pracą Rzecznika Prasowego Sądu.

Rejestr zmian dla:

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-07-05
Publikacja w dniu:
2019-07-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-04-02
Publikacja w dniu:
2019-04-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-04-02
Publikacja w dniu:
2019-04-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-04-01
Publikacja w dniu:
2019-04-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-04-01
Publikacja w dniu:
2019-04-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-03-21
Publikacja w dniu:
2019-03-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-03-21
Publikacja w dniu:
2019-03-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-03-21
Publikacja w dniu:
2019-03-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-10-11
Publikacja w dniu:
2018-10-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-04
Publikacja w dniu:
2018-05-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-04
Publikacja w dniu:
2018-05-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-15
Publikacja w dniu:
2017-12-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-12
Publikacja w dniu:
2017-12-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-12
Publikacja w dniu:
2017-12-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-12
Publikacja w dniu:
2017-12-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-12
Publikacja w dniu:
2017-12-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-12
Publikacja w dniu:
2017-12-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-12
Publikacja w dniu:
2017-12-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-12
Publikacja w dniu:
2017-12-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-12
Publikacja w dniu:
2017-12-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-12
Publikacja w dniu:
2017-12-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-12
Publikacja w dniu:
2017-12-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-12
Publikacja w dniu:
2017-12-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
admin
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-12
Publikacja w dniu:
2017-12-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-12
Publikacja w dniu:
2017-12-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-12
Publikacja w dniu:
2017-12-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-12
Publikacja w dniu:
2017-12-12
Opis zmiany:
b/d