Samodzielna Sekcja ds. Planowania i Analiz

Samodzielna Sekcja ds. Planowania i Analiz - pok. 3.6 (budynek ul. Nowe Ogrody 7)
tel. (58) 76 28 685

Zakres działania Samodzielnej Sekcji ds. Planowania i Analiz Sądu Apelacyjnego w Gdańsku:

 • przygotowywanie projektu budżetu sądów z obszaru apelacji gdańskiej w układzie tradycyjnym i zadaniowym,
 • opracowywanie planów finansowych SA i podległych jednostek,
 • sporządzanie planu rzeczowo-finansowego Sądu Apelacyjnego,
 • opracowywanie zbiorczych mierników stopnia realizacji celów do budżetu zadaniowego,
 • wprowadzanie zmian w planach finansowych w wersji tradycyjnej i zadaniowej sądów z obszaru apelacji gdańskiej,
 • organizowanie właściwego przepływu informacji w zakresie realizacji planów finansowych oraz planów wydatków w układzie zadaniowym w sądach;
 • przygotowywanie kwartalnych ocen wykonania planu finansowego Sądu Apelacyjnego oraz sądów apelacji gdańskiej,
 • sporządzanie sprawozdań budżetowych wykonania dochodów i wydatków, również w wersji zadaniowej sądów apelacji gdańskiej,
 • sporządzanie sprawozdań płacowych, ze sprzedaży znaków opłaty sądowej, FPPiPP, należności sądowych, zobowiązań oraz należności i wybranych aktywów finansowych,
 • opracowywanie bieżących analiz,
 • opracowywanie planu działalności, sprawozdań z jego wykonania oraz oświadczeń o stanie kontroli zarządczej SA i jednostek podległych,
 • opracowywanie zbiorczych raportów z zarządzania ryzykiem i rejestrów ryzyk,
 • nadzór realizacji umów centralnych podpisanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości,
 • weryfikacja składanych przez sądy apelacji gdańskiej zapotrzebowań na zakupy realizowane przez Centrum Zakupów dla Sądownictwa IGB przy Sądzie Apelacyjnym w Krakowie,
 • współpraca z Sądem Apelacyjnym w Krakowie i sądami z obszaru apelacji gdańskiej w ramach realizacji zakupów wspólnych.

Sekcja ds. Planowania i Analiz podlega bezpośrednio Dyrektorowi Sądu Apelacyjnego.

Rejestr zmian dla: Samodzielna Sekcja ds. Planowania i Analiz

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-13
Publikacja w dniu:
2018-06-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-13
Publikacja w dniu:
2018-06-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-04-25
Publikacja w dniu:
2018-04-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-02-16
Publikacja w dniu:
2018-02-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-13
Publikacja w dniu:
2017-12-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-12
Publikacja w dniu:
2017-12-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-12
Publikacja w dniu:
2017-12-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-12
Publikacja w dniu:
2017-12-12
Opis zmiany:
b/d