Informacje dla osób niepełnosprawnych

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1824),  osoby uprawnione podczas załatwiania swoich spraw w Sądzie, mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego. Dla osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. – Dz. U. z 2018 r. poz. 511), usługa ta jest bezpłatna.

Osoby zainteresowane mogą otrzymać pomoc tłumacza języka migowego po zgłoszeniu chęci skorzystania z takiego świadczenia na co najmniej trzy dni robocze przed planowanym zdarzeniem. Zgłoszenia można dokonać osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich (ustnie, pismem, telefonicznie, e-mailem), kontaktując się z Biurem Obsługi Interesantów.


Budynek Sądu Apelacyjnego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 28/29

Osoby niepełnosprawne proszone są o naciśnięcie dzwonka usytułowanego po prawej stronie wewnątrz wejścia głównego do budynku, w celu przywołania pracownika ochrony. Pracownik ochrony udzieli pomocy przy wprowadzeniu osoby niepełnosprawnej do wskazanego miejsca w Sądzie.

Na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz winda.

Biuro Obsługi Interesanta, Biuro Podawcze oraz Czytelnia Akt usytuowane są na parterze budynku.

Budynek Sądu Apelacyjnego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 7

Po prawej stronie wejścia głównego do budynku Sądu znajduje się przycisk powiadamiający ochronę. Pracownik ochrony zobligowany jest do udzielenia pomocy osobie niepełnosprawnej.

Budynek posiada toaletę przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz windę.

Z myślą o osobach niepełnosprawnych strona internetowa Sądu została wzbogacona o możliwość włączenia wersji tekstu z wysokim kontrastem.

Rejestr zmian dla: Informacje dla osób niepełnosprawnych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-08-29
Publikacja w dniu:
2018-08-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-02-21
Publikacja w dniu:
2018-02-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-02-21
Publikacja w dniu:
2018-02-21
Opis zmiany:
b/d