Komunikat w sprawie I ACa 274/19 (sprawa gdańska XV C 498/17)

W dniu 10 lipca 2019 r., o godzinie 11.00, w sali 108, w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku zostanie rozpoznana sprawa z powództwa Jarosława K. przeciwko Lechowi W. o ochronę dóbr osobistych i zapłatę.

Wyrokiem z dnia 6 grudnia 2018 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny:

1. nakazał pozwanemu złożenie oświadczenia następującej treści:

„Przepraszam Pana Jarosława K. za to, że w moich wypowiedziach publicznych w okresie od kwietnia 2015 r. do maja 2017 r. sformułowałem wobec niego zarzuty, że Jarosław K. mając świadomość nieodpowiednich warunków pogodowych panujących podczas lotu polskiej delegacji do S., wydał polecenie nakazania lądowania samolotu, czym doprowadził do katastrofy lotniczej  10 kwietnia 2010 r., a swoimi późniejszymi działaniami zmierzał do przerzucenia odpowiedzialności za katastrofę smoleńską na inne osoby.
Tymi słowami  naruszyłem dobre imię i godność osobistą Pana Jarosława K..

Lech W.”

1) w formie pisma  napisanego ręcznie albo komputerowo czcionką Arial w rozmiarze 12 pkt. opatrzonego własnoręcznym, pełnym podpisem pozwanego, wysłanego na adres powoda Jarosława K. wskazany w pozwie,

2) w formie ogłoszenia  zatytułowanego  „Przeprosiny” opublikowanego na profilu pozwanego na portalu społecznościowym Facebook, nieprzerwanie przez 7 dni, jako pierwszą pozycję pośród treści zamieszczanych na profilu pozwanego, w wytłuszczonej wyraźnej ramce,  z zachowaniem widocznego marginesu  pomiędzy tekstem a ramką, na jednorodnym białym tle, sporządzonego czarną czcionką, kroju Arial o rozmiarze 14 pkt, natomiast słowo „Przeprosiny”  sporządzone pogrubioną czcionką (bold) kroju Arial o rozmiarze 16 pkt, umieszczone w odrębnym wersie od reszty oświadczenia, wyjustowane do środka, z zastosowaniem widocznego odstępu między wierszami, bez jakichkolwiek  komentarzy, uzupełnień, czy odniesień na profilu pozwanego, bezpośrednio lub przez użycie jakichkolwiek zabiegów formalnych i treściowych umniejszających znaczenie, rangę i powagę oświadczenia, względnie zaznaczających dystans co do jego treści lub formy,

3) w formie ogłoszenia radiowego poprzedzonego zapowiedzią „Przeprosiny” opublikowanego na antenie radia TOK FM w jednym dniu od poniedziałku do piątku pomiędzy godziną 7:00 a 8:00, przy czym nie w ramach bloków reklamowych, odczytanego przez lektora, bez jakichkolwiek komentarzy, uzupełnień, czy odniesień bezpośrednio przed lub po emisji oświadczenia, bez zastosowania jakichkolwiek zabiegów formalnych i treściowych umniejszających znaczenie, rangę i powagę oświadczenia, względnie zaznaczających dystans do jego treści lub formy,

4) w formie ogłoszenia prasowego zatytułowanego „Przeprosiny” opublikowanego w tygodniku „Newsweek Polska” na jednej ze stron od 2. do 20. w wytłuszczonej, wyraźnej ramce, z zachowaniem widocznego marginesu pomiędzy tekstem a ramką, na jednorodnym białym tle, sporządzonego czarną czcionką kroju Arial o rozmiarze 12 pkt, natomiast słowo „Przeprosiny” sporządzone wytłuszczoną czcionką (bold) kroju Arial o rozmiarze 16 pkt, umieszczone w odrębnym wersie od reszty oświadczenia, wyjustowane do środka, z zastosowaniem widocznego odstępu między wierszami, bez jakichkolwiek komentarzy, uzupełnień, czy odniesień w tym samym wydaniu tygodnika, bez zastosowania jakichkolwiek zabiegów formalnych i treściowych umniejszających znaczenie, rangę i powagę oświadczenia, względnie zaznaczających dystans do jego treści lub formy,

5) w formie ogłoszenia prasowego zatytułowanego „Przeprosiny” opublikowanego na portalu  Gazeta.pl w dziale „Wiadomości”, lub w razie zmiany nazwy, względnie likwidacji działu, w miejscu przeznaczonym do publikacji informacji o aktualnych wydarzeniach, w wytłuszczonej, wyraźnej ramce, z zachowaniem widocznego marginesu pomiędzy tekstem a ramką, na jednorodnym białym tle, sporządzonego czarną czcionką kroju Arial o rozmiarze 12 pkt, natomiast słowo „Przeprosiny” sporządzone wytłuszczoną czcionką (bold) kroju Arial o rozmiarze 16 pkt, umieszczone w odrębnym wersie od reszty oświadczenia, wyjustowane do środka, z zastosowaniem widocznego odstępu między wierszami, bez jakichkolwiek komentarzy, uzupełnień, czy odniesień na tej samej stronie portalu, bez zastosowania jakichkolwiek zabiegów formalnych i treściowych umniejszających znaczenie, rangę i powagę oświadczenia, względnie zaznaczających dystans do jego treści lub formy,

2. nakazał pozwanemu Lechowi W. złożenie oświadczenia następującej treści:

„Przepraszam Pana Jarosława K. za to, że w moich wpisach na portalu społecznościowym Facebook w sierpniu  2016 r.
sformułowałem zarzuty, że Lech K. podczas lotu z polską delegacją do S., mając świadomość nieodpowiednich warunków pogodowych, nakazał lądowanie, czym doprowadził do katastrowy lotniczej 10 kwietnia 2010r. i jest smoleńskim mordercą 95 niewinnych osób.
Tymi słowami naruszyłem uczucia Pana Jarosława K. związane z osobą jego zmarłego Brata.

Lech W.”

1) w formie pisma napisanego ręcznie albo komputerowo czcionką Arial w rozmiarze 12 pkt. opatrzonego własnoręcznym, pełnym podpisem pozwanego, wysłanego na adres powoda Jarosława K. wskazany w pozwie,

2) w formie ogłoszenia zatytułowanego „Przeprosiny”, opublikowanego na profilu pozwanego na portalu społecznościowym Facebook, nieprzerwanie przez 7 dni, począwszy od kolejnego dnia po zakończeniu publikacji oświadczenia wskazanego w pkt 1. wyroku, jako pierwszą pozycję pośród treści zamieszczanych na profilu pozwanego, w wytłuszczonej, wyraźnej ramce, z zachowaniem widocznego marginesu pomiędzy tekstem a ramką, na jednorodnym białym tle, sporządzonego czarną czcionką kroju Arial o rozmiarze 14 pkt, natomiast słowo „Przeprosiny” sporządzone wytłuszczoną czcionką (bold) kroju Arial o rozmiarze 16 pkt, umieszczone w odrębnym wersie od reszty oświadczenia, wyjustowane do środka, z zastosowaniem widocznego odstępu między wierszami, bez jakichkolwiek komentarzy, uzupełnień, czy odniesień na profilu pozwanego bezpośrednio  lub poprzez użycie odesłań na inne profile lub strony internetowe, bez zastosowania jakichkolwiek zabiegów formalnych i treściowych umniejszających znaczenie, rangę i powagę oświadczenia, względnie zaznaczających dystans do jego treści lub formy

3. oddalił powództwo w pozostałym zakresie,

4. zniósł pomiędzy stronami koszty procesu.

Apelację od wyroku wywiódł pozwany oraz powód.

Ogłoszenie wyroku odbędzie się w dniu 22 lipca 2019 r., o godzinie 9.20, w sali 108 (numer sali może ulec zmianie).

Publikacja wyroku odbędzie się w sali 110.

 

Wyrokiem z dnia 22 lipca 2019 r., po rozpoznaniu apelacji obu stron, Sąd Apelacyjny:

1. oddalił apelację powoda,

2. oddalił apelację pozwanego,

3. zniósł wzajemnie koszty postępowania apelacyjnego.

Rejestr zmian dla: Komunikat w sprawie I ACa 274/19 (sprawa gdańska XV C 498/17)

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-07-23
Publikacja w dniu:
2019-07-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-07-23
Publikacja w dniu:
2019-07-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-07-12
Publikacja w dniu:
2019-07-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-07-12
Publikacja w dniu:
2019-07-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-07-10
Publikacja w dniu:
2019-07-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-07-10
Publikacja w dniu:
2019-07-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-07-09
Publikacja w dniu:
2019-07-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-07-08
Publikacja w dniu:
2019-07-08
Opis zmiany:
b/d