Komunikat w sprawie II AKa 202/18 (dotyczy sprawy rozpoznawanej w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy, sygn. akt III K 80/12, „ustawki” pomiędzy pseudokibicami L.P.)

W dniu 20 września 2019 r. o godzinie 9.00, w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku, w sali 28 zostanie rozpoznana sprawa Adriana B., Marka G., Łukasza H., Daniela J., Wojciecha K., Patrycjusza K., Jarosława K., Błażeja L., Marcina M., Adama P., Łukasza P., Patryka P., Damiana P., Jakuba S., Michała S., Krzysztofa S., Artura W. oskarżonych o przestępstwo z art.158 § 1 k.k. ; Łukasza S., Piotra W., Artura S., Piotra N., Macieja S., Marcina W., Tomasza W., Mateusza F., Michała K., oskarżonych o  przestępstwo z art.158 § 1 k.k.; Przemysława S., Jędrzeja M., Dawida Ś., Mateusza M., Przemysława L., Filipa S., Dariusza K., Michała M., Grzegorza Ś. oskarżonych o przestępstwo z art.258 § 1 k.k., Mirosława O. oskarżonego o przestępstwo z art. 258 § 3 k.k., przestępstwo z art.158 § 1 k.k. w zw. z art.65 § 1 k.k. oraz o przestępstwo z art.56 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 k.k., Tomasza P. oskarżonego o przestępstwo z art.258 § 1 k.k., przestępstwo z art.158 § 1 k.k. w zw. z art.65 § 1 k.k. i o przestępstwo z art.291 § 1 k.k., Piotra Ż. oskarżonego o przestępstwo z art.18 § 3 k.k. w zw. z art.56 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 k.k., Przemysława Ż. oskarżonego o przestępstwo z art.258 § 1 k.k., przestępstwo z art.158 § 1 k.k. w zw. z art.65 § 1 k.k., przestępstwo z art.56 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 k.k., przestępstwo z art.62 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii, przestępstwo z art.62 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz przestępstwo z art.297 § 1 k.k., Marcina W, Tomasza W., Mateusza F, Michała K, Dariusza K, Michała M., Grzegorza Ś. oskarżonych o przestępstwo z art.174 § 1 k.k. i art.254 § 1 k.k. w zw. z art.57a § 1 k.k. w zw. z art.11 § 2 k.k. wobec Marcina W., Tomasza W., Mateusza F., Michała K. i Dariusza K., Michała M., Grzegorza Ś., działających w ramach zorganizowanej grupy przestępczej oskarżonych p przestępstwo z art.174 § 1 k.k. i art.254 § 1 k.k. w zw. z art.57a § 1 k.k. w zw. z art.65 § 1 k.k. w zw. z art.11 § 2 k.k., Przemysława S., Jędrzeja M., Dawida Ś., Mateusza M., Przemysława L., Dariusza K., Michała M. i Grzegorza Ś. oskarżonych o przestępstwo z art.158 § 1 k.k. w zw. z art.65 § 1 k.k., Przemysława S., Jędrzeja M., Mateusza M., Przemysława L., Filipa S., Dariusza K. oskarżonych o przestępstwo z art.158 § 1 k.k. w zw. z art.65 § 1 k.k., Michała M. oskarżonego o przestępstwo z art.158 § 1 k.k. w zw. z art.65 § 1 k.k., Przemysława S., Przemysława L. oskarżonych o przestępstwo z art.158 § 1 k.k. w zw. z art.65 § 1 k.k., Michała M., Przemysława S., Filipa S. oskarżonych o przestępstwo z art.158 § 1 k.k .w zw. z art.65 § 1 k.k.  oraz Przemysława S., Jędrzeja M., Dawida Ś., Mateusza M., Przemysława L., Dariusza K., Michała M., Grzegorza Ś. i Filipa S. oskarżonych o przestępstwo z art.158 § 1 k.k. w zw. z art.65 § 1 k.k.,

Apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 14 marca 2018 r. wywiedli obrońcy oskarżonych.

Sąd zarządził przerwę w rozprawie do dnia 16  października 2019 roku, godz. 09:15, sala 28.

Sąd zarządził przerwę w rozprawie do dnia 20 listopada 2019 roku, godz. 13.30, sala 28.

Sąd zarządził przerwę w rozprawie do dnia 19 grudnia 2019 roku, godz. 12:15, s. 28.

Sąd zarządził przerwę w rozprawie do dnia 30 stycznia 2020 roku, godz. 14.00, sala 28.

Sąd zarządził przerwę w rozprawie do dnia 5 marca 2020 roku, godz. 11.00, sala 28.

Rejestr zmian dla: Komunikat w sprawie II AKa 202/18 (dotyczy sprawy rozpoznawanej w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy, sygn. akt III K 80/12, „ustawki” pomiędzy pseudokibicami L.P.)

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-01-31
Publikacja w dniu:
2020-01-31
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-11-20
Publikacja w dniu:
2019-11-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-10-16
Publikacja w dniu:
2019-10-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-09-20
Publikacja w dniu:
2019-09-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-09-20
Publikacja w dniu:
2019-09-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-09-18
Publikacja w dniu:
2019-09-18
Opis zmiany:
b/d