Komunikat w sprawie II AKa 273/19 (dotyczy sprawy rozpoznawanej w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy, sygn. akt III K 52/18)

W dniu 4 grudnia 2019 r. o godzinie 9.00, w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku, w sali 28 zostanie rozpoznana sprawa Tomasza B. oskarżonego o przestępstwo z art. 148 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k. oraz o przestępstwo z art. 226 § 1 k.k.  (znieważenie funkcjonariusza Służby Więziennej) i skazanego wyrokiem Sądu Okręgowego w Bydgoszcz III Wydziału Karnego z dnia 19 lutego 2019 r. na karę łączną 25 lat pozbawienia wolności, ze wskazaniem, że o udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia oskarżony może ubiegać się nie wcześniej niż po odbyciu 20 lat pozbawienia wolności.

Apelację od wyroku wywiedli obrońcy oskarżonego.

Sąd postanowił odroczyć termin rozprawy do dnia 7 lutego 2020 roku, godz. 10:30, s. 28.

Wyrokiem z dnia 7 lutego 2020 r. Sąd Apelacyjny, po rozpoznaniu apelacji obrońców oskarżonego od wyroku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy III Wydziału Karnego z dnia 19 lutego 2019 r. utrzymał w mocy zaskarżony wyrok.

Rejestr zmian dla: Komunikat w sprawie II AKa 273/19 (dotyczy sprawy rozpoznawanej w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy, sygn. akt III K 52/18)

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-02-07
Publikacja w dniu:
2020-02-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-12-05
Publikacja w dniu:
2019-12-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-12-05
Publikacja w dniu:
2019-12-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-11-29
Publikacja w dniu:
2019-11-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-11-29
Publikacja w dniu:
2019-11-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-11-29
Publikacja w dniu:
2019-11-29
Opis zmiany:
b/d