Komunikat w sprawie V ACa 207/19 (sprawa słupska I C 324/17)

W dniu 11 lipca 2019 r., o godzinie 08.00, w sali 104, w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku zostanie rozpoznana sprawa z powództwa Magdaleny G. przeciwko Mirosławowi B. o ochronę dóbr osobistych i zadośćuczynienie.

Wyrokiem z dnia 21 stycznia 2019 r. Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny:

I. zasądził od pozwanego Mirosława B. na rzecz Magdaleny G. 9.000,00 zł;

II. nakazał pozwanemu opublikowanie na jego koszt, w ciągu 7 dni od daty uprawomocnienia się wyroku, przeprosin dla powódki o następującej treści:

„Przeprosiny dla Pani Magdy G.

Właściciel „Ł. Ch.” przeprasza Panią Magdę G. za opublikowanie Jej wizerunku na ulotkach i banerze reklamujących restaurację. Oświadcza jednocześnie, że Pani Magda G. nie była świadoma nieuzgodnionego wykorzystywania jej wizerunku oraz nie uzyskała z tego tytułu żadnego wynagrodzenia.”

w ten sposób, że przeprosiny powinny być:

a) opublikowane na profilu „ŁCh – chg”, mieszczącym się na portalu Facebook pod domeną (...) oraz powinny być napisane czcionką „Arial” o wielkości co najmniej 18 pkt., koloru białego, na czarnym tle, w postaci „zdjęcia w tle” oraz wpisu widocznego od razu po wejściu na ten profil, poprzez korzystanie z funkcji „przypnij na górze”, przez kolejne 30 dni od dnia jej zamieszczenia;

b) zamieszczone na ogrodzeniu restauracji „Ł.Ch.”, w miejscu gdzie widniał poprzednio baner reklamowy z wizerunkiem powódki oraz powinny być napisane czarną czcionką „Arial” na białym tle, wypełniać ¾ wielkości tego baneru oraz powinny być umieszczone przez 30 dni;

III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie;

IV. zasądził od pozwanego na rzecz powódki 1.223,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.
Apelację od wyroku wywiodła powódka.

Ogłoszenie wyroku odbędzie się 25 lipca 2019 r., o godzinie 10.00 w sali 104.

 

W dniu 25 lipca 2019 r., Sąd Apelacyjny w Gdańsku po rozpoznaniu apelacji powódki od wyroku Sądu Okręgowego w Słupsku:

1. sprostował zaskarżony wyrok w ten sposób, że w rubrum wyroku w miejsce oznaczenia przedmiotu sprawy „o ochronę dóbr osobistych i zadośćuczynienie” wpisał prawidłowe oznaczenie ,,o ochronę dóbr osobistych i zapłatę”,

2. zmienił zaskarżony wyrok:

a) w punkcie III w ten sposób, że zasądził od pozwanego na rzecz powódki dodatkowo kwotę 11.000 złotych, oddalając powództwo w pozostałym zakresie,

b) w punkcie IV w ten sposób, że zasądził od powódki na rzecz pozwanego kwotę 920 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu;

3. oddalił apelację w pozostałym zakresie;

4. oddalił zażalenie w pozostałym zakresie,

5. zasądził od powódki na rzecz pozwanego kwotę 2.532 złote tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego;

6. zasądził od powódki na rzecz pozwanego kwotę 391,20 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego.

Rejestr zmian dla: Komunikat w sprawie V ACa 207/19 (sprawa słupska I C 324/17)

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-07-25
Publikacja w dniu:
2019-07-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-07-25
Publikacja w dniu:
2019-07-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-07-11
Publikacja w dniu:
2019-07-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-07-11
Publikacja w dniu:
2019-07-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-07-08
Publikacja w dniu:
2019-07-08
Opis zmiany:
b/d