Komunikat w sprawie V ACa 418/19 (sprawa bydgoska I C 701/16)

W dniu 13 lutego 2020 r., o godzinie 10.00, w sali 108, w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku zostanie rozpoznana sprawa z powództwa Pawła T., Marii T., Kingi N., Weroniki R. przeciwko Uniwersytetowi T.-P.im. J. i J.Ś. w B. z udziałem interwenientów ubocznych: IR T.U. S.A. V. I. G. w W., T. U.i R. W. S.A. w W., E. sp. z o. o. w B. o zapłatę.

Wyrokiem z dnia 25 marca 2019 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy I Wydział Cywilny:

  1. Zasądził od pozwanego Uniwersytetu na rzecz powódki Marii T. kwotę 180.000 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie za okres od dnia 9.02.2016 r. do dnia zapłaty.
  2. Zasądził od pozwanego Uniwersytetu na rzecz powoda Pawła T. kwotę 120.000 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie za okres od dnia 9.02.2016 r. do dnia zapłaty.
  3. Zasądził od pozwanego Uniwersytetu na rzecz powódki Kingi N. kwotę 60.000 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie za okres od dnia 9.02.2016 r. do dnia zapłaty.
  4. Zasądził od pozwanego Uniwersytetu na rzecz powódki Weroniki R. kwotę 60.000 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie za okres od dnia 9.02.2016 r. do dnia zapłaty.
  5. W pozostałej części powództwa oddalił.
  6. Nie obciążył powodów kosztami procesu poniesionymi przez pozwanego i interwenientów ubocznych.
  7. Nakazał pobrać od pozwanego Uniwersytetu na rzecz Skarbu Państwa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy kwotę 22.649,80 zł z tytułu zwrotu części kosztów sądowych, od uiszczenia których powodowie byli zwolnieni.
  8. Pozostałą częścią kosztów sądowych od uiszczenia, których powodowie byli zwolnieni obciążył Skarb Państwa.

Apelację od wyroku wywiódł pozwany Uniwersytet T.-P. im. J. i J.Ś. w B.

Ogłoszenie wyroku odbędzie się w dniu 14 lutego 2020 r., o godzinie 11.00 w sali 108.

Wyrokiem z dnia 14 lutego 2020 r. Sąd Apelacyjny, po rozpoznaniu apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 25 marca 2019 r., oddalił apelację i zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwoty po 4.500 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Rejestr zmian dla: Komunikat w sprawie V ACa 418/19 (sprawa bydgoska I C 701/16)

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-02-14
Publikacja w dniu:
2020-02-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-02-13
Publikacja w dniu:
2020-02-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-02-10
Publikacja w dniu:
2020-02-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-02-10
Publikacja w dniu:
2020-02-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-10-09
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-10-08
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-10-08
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-10-08
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-10-08
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-09-25
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-09-23
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d