Konta do wpłat sądowych

Numer rachunku bankowego dla dochodów Sądu Apelacyjnego w Gdańsku na który należy uiszczać opłaty sądowe w formie bezgotówkowej:

NBP O/Gdańsk
63 1010 1140 0108 2322 3100 0000

Numer rachunku pomocniczego, na który należy uiszczać zaliczki na pokrycie kosztów czynności (opinii) wykonywanych przez biegłych sądowych, tłumaczy, jednostki administracyjne akademii medycznej, instytuty naukowo-badawcze lub zakłady służby zdrowia - na zlecenie Sądu:

NBP O/Gdańsk
03 1010 1140 0108 2313 9800 0000

w treści przelewu należy podać numer sprawy!

Opłatę skarbową od złożonych dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz ich odpisów, wypisów lub kopii należy uiścić na konto:

Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 GDAŃSK
31 1240 1268 1111 0010 3877 3935

Adresy stron internetowych dot. opłat i kosztów sądowych:

http://www.prawo.lex.pl/bap/prawnicy/Dz.U.2005.167.1398.html

Bardziej szczegółowe informacje na temat kosztów i opłat sądowych:

http://www.gdansk.sa.gov.pl/wazne-informacje/koszty-sadowe

Rejestr zmian dla: Konta do wpłat sądowych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-09
Publikacja w dniu:
2018-05-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-02-21
Publikacja w dniu:
2018-02-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
admin
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-12
Publikacja w dniu:
2017-12-12
Opis zmiany:
b/d