Oddział Informatyczny

Oddział Informatyczny – (pok. 1.13- budynek ul. Nowe Ogrody 7 tel. (58) 32 38 597)
oraz budynek ul. Grunwaldzka 77-79 w Elblągu tel. (55) 647 52 44
e-mail: informatyka@gdansk.sa.gov.pl

Kierownik Oddziału: mgr inż. Małgorzata Gmińska
pok. 4.4, tel. (58) 32 38 598
e-mail: informatyka@gdansk.sa.gov.pl

 

W ramach Oddziału Informatycznego funkcjonują:


I Sekcja ds. informatyzacji w Elblągu
Kierownik: Mirosław Michalski

tel.: (55) 64 11 245
fax: (55) 64 75 248
e-mail: owi.elblag@gdansk.sa.gov.pl

Adres do korespondencji
Oddział Informatyczny Sądu Apelacyjnego w Gdańsku
I Sekcja ds. informatyzacji w Elblągu
ul. Grunwaldzka 77-79
82-300 Elbląg

II Sekcja ds. informatyzacji w Słupsku
Kierownik: Krystyna Mainka

tel.: (59) 84 69 669
fax: (59) 84 69 639
e-mail: owi.slupsk@gdansk.sa.gov.pl

Adres do korespondencji
Oddział Informatyczny Sądu Apelacyjnego w Gdańsku
II Sekcja ds. informatyzacji w Słupsku
ul. Stary Rynek 2
76-200 Słupsk

 

Oddział Informatyczny podlega bezpośrednio Dyrektorowi Sądu Apelacyjnego.

 

Do zakresu działania Oddziału Informatycznego w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku należy:

 1. Opracowywanie planu zakupu sprzętu komputerowego, licencji oraz innych rozwiązań teleinformatycznych na potrzeby sądu apelacyjnego i sądów z obszaru apelacji;
 2. Opracowywanie i wdrażanie jednolitych procedur dotyczących bezpiecznego oraz efektywnego korzystania z zasobów informatycznych oraz nadzór nad ich przestrzeganiem przez użytkowników w sądzie apelacyjnym i sądach z obszaru apelacji;
 3. Określanie standardów w zakresie sposobu przetwarzania, doboru sprzętu komputerowego, sprzętu sieciowego, urządzeń peryferyjnych i innych związanych z przetwarzaniem i ochroną danych w sądzie apelacyjnym i sądach z obszaru apelacji;
 4. Utrzymanie sieci komputerowych w sądzie apelacyjnym oraz koordynacja działań służb informatycznych sądów z obszaru apelacji w zakresie utrzymania sieci komputerowych;
 5. Inicjowanie i realizowanie działań mających na celu podnoszenie bezpieczeństwa sieci i przetwarzania danych w systemach teleinformacyjnych sądu apelacyjnego i sądów z obszaru apelacji;
 6. Współpraca z Inspektorem Ochrony Danych w zakresie zasad bezpieczeństwa i przetwarzania danych w systemach informatycznych sądu apelacyjnego;
 7. Sprawowanie technicznego nadzoru nad bezpieczeństwem i prawidłowością przesyłania informacji za pośrednictwem Internetu, sieci resortowej i innych systemów operacyjnych;
 8. Tworzenie, weryfikacja i przechowywanie kopii bezpieczeństwa danych systemów serwerowych i sieciowych zgodnie z przyjętą polityką kopii bezpieczeństwa;
 9. Nadzór techniczny nad pracą systemów serwerowych i sieciowych, w tym dokonywanie konfiguracji i aktualizacji.
 10. Realizacja czynności związanych z projektowaniem, wdrażaniem i utrzymywaniem systemów informatycznych obsługujących sądy powszechne, o których mowa w zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia sądom apelacyjnym wykonywania czynności związanych z projektowaniem, wdrażaniem i utrzymywaniem systemów informatycznych (Dz. Urz. MS z 2018 r. poz. 352) w tym:
 • I i II linia wsparcia użytkowników systemów informatycznych;
 • wdrażania i modyfikacji systemów informatycznych;
 • testowania systemów informatycznych;
 • realizacji zadań z wykorzystaniem oprogramowania do testowania;
 • koordynacji szkoleń dotyczących systemów informatycznych realizowanych przez Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych;
 • transkrypcji zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzeń sądowych.

Konsultanci udzielają pomocy w obsłudze systemów informatycznych drogą telefoniczną lub elektroniczną:

Kontakt mailowy i telefoniczny – 71 748 96 00 + numer wybrany tonowo.

System informatyczny

Adres e-mail

Numer wybierany tonowo

Krajowy Rejestr Sądowy w tym:

krs@ms.gov.pl

1

RDF -Sprawozdania Finansowe

S24 - Rejestracja Spółki i zmiany w spółce w Systemie Informatycznym,

PDI (Portal Dostępowo-Informacyjny),

Rejestr Zastawów

2

PI (Portal Informacyjny)

portal.informacyjny@ms.gov.pl

3

PO (Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych)

portal.orzeczen@ms.gov.pl

3

Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

rps-pomoc@ms.gov.pl

4

e-KRK (Krajowy Rejestr Karny)

e-krk@ms.gov.pl

6

EKW (Elektroniczna Księga Wieczysta)

ekw@ms.gov.pl

8

System Losowego Przydziału Spraw

slps@ms.gov.pl

 Rejestr zmian dla: Oddział Informatyczny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-10-10
Publikacja w dniu:
2019-10-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-10-02
Publikacja w dniu:
2019-10-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-10-02
Publikacja w dniu:
2019-10-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-10-02
Publikacja w dniu:
2019-10-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-10-02
Publikacja w dniu:
2019-10-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-10-02
Publikacja w dniu:
2019-10-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-10-02
Publikacja w dniu:
2019-10-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-10-02
Publikacja w dniu:
2019-10-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-10-02
Publikacja w dniu:
2019-10-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-10-02
Publikacja w dniu:
2019-10-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-10-02
Publikacja w dniu:
2019-10-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-10-02
Publikacja w dniu:
2019-10-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-10-02
Publikacja w dniu:
2019-10-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-10-02
Publikacja w dniu:
2019-10-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-10-02
Publikacja w dniu:
2019-10-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-10-02
Publikacja w dniu:
2019-10-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-07-29
Publikacja w dniu:
2019-07-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-13
Publikacja w dniu:
2018-06-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-04
Publikacja w dniu:
2018-05-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-13
Publikacja w dniu:
2017-12-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-13
Publikacja w dniu:
2017-12-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-12
Publikacja w dniu:
2017-12-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-12
Publikacja w dniu:
2017-12-12
Opis zmiany:
b/d