Oświadczenia majątkowe 2018 r.

Prezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, jako administrator danych osobowych informuje,   że zgodnie z treścią art. 87 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.- Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 365 j.t. ze zm.) informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych, o których mowa w tym przepisie, są jawne także co do imienia i nazwiska, z wyjątkiem danych adresowych, informacji o miejscu położenia nieruchomości, a także informacji umożliwiających identyfikację ruchomości i podlegają udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Treść ww. oświadczeń została zanonimizowana o dane i informacje: wykraczające poza zakres i cel przepisów zawartych w art. 87 u.s.p. oraz dane wrażliwe objęte dyspozycją art. 9 ust. 1  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) tj. ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej osoby.

Ponadto w związku z komunikatem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (KSSiP) wydanym w trybie art. 34 RODO z dnia 15 kwietnia 2020r. o naruszeniu ochrony danych osobowych użytkowników Platformy Szkoleniowej KSSiP, zarejestrowanych do dnia 21.02.2020 r., dla których administratorem jest KSSiP, w wyniku którego dane te zostały upublicznione w sieci Internet, podjęto decyzję o anonimizacji podpisów osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń, w celu ograniczenia zagrożenia niezgodnego z prawem wykorzystania danych osobowych.

Oświadczenia majątkowe sędziów.

Oświadczenia majątkowe asesorów sądowych.

Oświadczenia majątkowe referendarzy sądowych.

Rejestr zmian dla: Oświadczenia majątkowe 2018 r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-04-30
Publikacja w dniu:
2020-04-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-04-30
Publikacja w dniu:
2020-04-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-04-30
Publikacja w dniu:
2020-04-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-04-30
Publikacja w dniu:
2020-04-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-04-30
Publikacja w dniu:
2020-04-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-04-21
Publikacja w dniu:
2020-04-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-11-04
Publikacja w dniu:
2019-11-04
Opis zmiany:
b/d