Oświadczenia majątkowe komorników sądowych 2019 r.

Prezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, jako administrator danych osobowych informuje,  że zgodnie z treścią art. 32 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U.2020.121 t.j. ) informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych, o których mowa w tym przepisie, są jawne także co do imienia i nazwiska, z wyjątkiem danych adresowych, informacji o miejscu położenia nieruchomości, a także informacji umożliwiających identyfikację ruchomości i podlegają udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Treść ww. oświadczeń została zanonimizowana o dane i informacje: wykraczające poza zakres i cel przepisów zawartych w art. 32 ustawy o komornikach sądowych oraz dane wrażliwe objęte dyspozycją art. 9 ust. 1  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) tj. ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej osoby.

Oświadczenia majątkowe komorników sądowych

Rejestr zmian dla: Oświadczenia majątkowe komorników sądowych 2019 r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-06-30
Publikacja w dniu:
2020-06-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-06-30
Publikacja w dniu:
2020-06-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-06-30
Publikacja w dniu:
2020-06-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-06-30
Publikacja w dniu:
2020-06-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-06-30
Publikacja w dniu:
2020-06-30
Opis zmiany:
b/d