Portal Informacyjny

Uprzejmie informujemy, że z dniem 4 listopada 2013 r. w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku został uruchomiony Portal Informacyjny, który ma na celu ułatwienie podmiotom upoważnionym i uprawnionym w myśl obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności stronom postępowania i ich pełnomocnikom, a także sędziom i prokuratorom dostępu do informacji, jakie znajdują się w oprogramowaniu wspomagającym biurowość sądową w sprawach rozpoznawanych przed Sądem Apelacyjnym w Gdańsku. Zachęcamy podmioty upoważnione i uprawnione do skorzystania z możliwości zdalnego dostępu do informacji o stanie sprawy, o wyznaczonych rozprawach i wglądu do dokumentów wytworzonych przez Sąd.  

Portal dostępny jest pod adresem:


W celu uzyskania dostępu przez podmioty upoważnione i uprawnione należy dokonać procedury rejestracji i weryfikacji opisanej w regulaminie portalu. Korzystanie z portalu jest bezpłatne.

Rejestr zmian dla: Portal Informacyjny