Powołanie Wiceprezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

Pan Łukasz Piebiak działając z upoważnienia Ministra Sprawiedliwości powołał z dniem 1 kwietnia 2019 roku SSA Mariusza Wickiego do pełnienia funkcji Wiceprezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, na okres 6 lat.

SSA Mariusz Wicki na stanowisko sędziego Sądu Apelacyjnego w Gdańsku został powołany z dniem 29 czerwca 2017 roku, zaś od 1 grudnia 2017 roku pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego V Wydziału Cywilnego w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku.

Pan Prezes Artur Lesiak  wspólnie z Panem Wiceprezesem Rafałem Rysiem, Panem Dyrektorem Marianem Pieńczewskiem, Przewodniczącymi Wydziałów oraz Kierownikami Oddziałów i Wydziałów Sądu Apelacyjnego w Gdańsku powitali nowopowołanego Wiceprezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku SSA Mariusza Wickiego.

Rejestr zmian dla: Powołanie Wiceprezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-04-02
Publikacja w dniu:
2019-04-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-04-02
Publikacja w dniu:
2019-04-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-04-02
Publikacja w dniu:
2019-04-02
Opis zmiany:
b/d