Rachunki depozytowe Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

Wykaz rachunków depozytowych otwartych i prowadzonych dla Posiadacza rachunku, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 Umowy rachunków depozytowych Sądu Apelacyjnego w Gdańsku i usługi Depozyty@24 z dnia 3 grudnia 2014 r.

Rachunki depozytowe Sądu Apelacyjnego w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 28/29
80-958 Gdańsk

Modulo Klienta  21100099

Rachunki zbiorcze:

Waluta Numer NRB
PLN 51 1130 1017 0021 1000 9990 0004
USD 24 1130 1017 0021 1000 9990 0005
EUR 08 1130 1017 0021 1000 9990 0002
CHF 35 1130 1017 0021 1000 9990 0001
GBP 78 1130 1017 0021 1000 9990 0003

Rejestr zmian dla: Rachunki depozytowe Sądu Apelacyjnego w Gdańsku