Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Na podstawie art.31a§1pkt4 ustawy z 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2020.365 j.t.)oraz art. 14 ust.1 ustawy z 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2019.1696) Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Zarządzeniem nr 09.2020.Kd z 27 maja 2020 roku powołał koordynatora oraz zespół ds. dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku.

Do zadań koordynatora oraz zespołu należy w szczególności monitorowanie działalności Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami a także monitorowanie
i  kontrola realizacji obowiązku zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez sądy apelacji gdańskiej.

Koordynator ds. dostępności, tel. 58 76 28 686,
e-mail: koordynator-zsd @gdansk.sa.gov.pl

Rejestr zmian dla: Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-06-01
Publikacja w dniu:
2020-06-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-06-01
Publikacja w dniu:
2020-06-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-06-01
Publikacja w dniu:
2020-06-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-06-01
Publikacja w dniu:
2020-06-01
Opis zmiany:
b/d