Zebranie Sędziów Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

W dniu 25 kwietnia 2018 roku odbyło się Zebranie Sędziów Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, podczas którego miało miejsce uroczyste pożegnanie SSA Ewy Giezek, SSA Barbary Lewandowskiej i SSA Mirosława Ożoga.

Prezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku SSA Jacek Grela, w imieniu wszystkich sędziów oraz swoim własnym złożył serdeczne podziękowania SSA Ewie Giezek, SSA Barbarze Lewandowskiej oraz SSA Mirosławowi Ożogowi za wieloletnie sumienne wykonywanie obowiązków.

SSA Ewa Giezek postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2003r., została powołana na stanowisko sędziego Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Od sierpnia 2006 r. do  września 2012 r. pełniła funkcję Wizytatora  ds. komorniczych i Cywilnych w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku, zaś od października 2012r.  do chwili obecnej – Wizytatora ds. cywilnych.
W 2015 r. Pani Sędzia została uhonorowana medalem pamiątkowym Ministra Sprawiedliwości „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości”.
SSA Ewa Giezek przeszła w stan spoczynku z dniem 3 kwietnia 2018r.

SSA Barbara Lewandowska postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 1998r., została powołana na stanowisko sędziego Sądu Apelacyjnego w Gdańsku.
W 2010 roku została odznaczona przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę”, zaś w roku 2015, z okazji XXV-lecia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, uhonorowana medalem pamiątkowym Ministra Sprawiedliwości „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości”.
SSA Barbara Lewandowska przeszła w stan spoczynku z dniem 1 kwietnia 2018r

SSA Mirosław Ożóg postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 1997r. został powołany na stanowisko sędziego Sądu Apelacyjnego w Gdańsku.
Od listopada 2010r. do grudnia 2011r. pełnił funkcję Wizytatora ds. cywilnych, komorniczych i egzekucyjnych Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, od dnia 1 stycznia 2012r. funkcję Przewodniczącego Wydziału I Cywilnego Sądu Apelacyjnego w Gdańsku.
SSA Mirosław Ożóg przechodzi w stan spoczynku z dniem 1 maja 2018r.

Sędziowie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku na Zebraniu w dniu 25 kwietnia 2018r. dokonali wyborów uzupełniających do Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej oraz Kolegium Sądu Apelacyjnego w Gdańsku.

Rejestr zmian dla: Zebranie Sędziów Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-04
Publikacja w dniu:
2018-05-04
Opis zmiany:
b/d